Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla studentów chcących odbyć praktyki

 

 Studenci chcący odbyć praktyki w Komendzie Powiatowej Policji  lub podległych jednostkach proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:
 
1. Podanie
2. Formularz o przyjęcie na praktyki
3. skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni
4. kserokopia dowodu osobistego i legitymacji studenckiej
5. zakres (program) praktyki
6. kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 
 
Dokumenty proszę kierować na poniższy adres:
Komenda Powiatowej Policji
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Kociuszki 89, 64-700 Czarnków
tel. 067 3528 325
 
 
Procedura rozpatrywania praktyk:
1. Dokumenty są przekazane do jednostki, w której ma się odbyć praktyka w celu uzyskania opinii.
2. Kandydat do odbycia praktyki podlega procedurze sprawdzenia w rejestrach Policji.
3. W przypadku braku przeszkód dokumenty przekazywane są Komendantowi Powiatowemu Policji w Czarnkowie do akceptacji.
4. Osoba ubiegająca się o odbycie praktyki jest zawiadomiona o decyzji droga pocztową.
 
Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w najkrótszym, możliwym terminie.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.06.2009
Data modyfikacji 21.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michałkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Michałkiewicz KPP Czarnków
Osoba modyfikująca informację:
Mikołaj Krupa
do góry