Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Strona znajduje się w archiwum.

PROWADZONE REJESTRY W ZESPOLE FINANSÓW I ZAOPATRZENIA KPP W CZARNKOWIE

PROWADZONE REJESTRY W ZESPOLE FINANSÓW I ZAOPATRZENIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W CZARNKOWIE

 

1.    Rejestr osób pobierających zaświadczenia o zarobkach,

2.    Księga obrotów KPP w Czarnkowie,

3.    Rejestr korespondencji wpływającej,

4.    Rejestr korespondencji wychodzącej,

5.    Dziennik korespondencji pionu,

6.    Księga druków ścisłego zarachowania,

7.    Rejestr wpłat osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia,

8.    Rejestr sprzętu przekazanego do kalibracji,

9.    Rejestr prowadzonych postępowań szkodowych,

10.               Księga druków ścisłego zarachowania – mandaty,

11.              Rejestr kart mundurowych,

12.              Dziennik stanowiska komputerowego przetwarzającego dane osobowe – system ewidencji finansowej,

13.              Księga kasowa,

14.              Rejestr ewidencji pobytu w pomieszczeniu – system ewidencji finansowej,

15.              Rejestr upoważnień do prowadzenia sprzętu transportowego KPP Czarnków,

16.              Rejestr ewidencji obrotów materiałów pędnych i smarów,

17.              Książka opału,

18.              Książka sprzętu kwaterunkowego,

19.              Książka sprzętu kulturalno – oświatowego,

20.              Książka sprzętu żywnościowego,

21.              Książka sprzętu biurowego,

22.              Książka sprzętu techniki policyjnej

23.              Książka sprzętu specjalistycznego,

24.              Rejestr dowodów przyjęcia, wydania.

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michałkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Michałkiewicz KPP Czarnków
do góry