WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KPP W CZARNKOWIE - Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ruchu Drogowego

Strona znajduje się w archiwum.

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KPP W CZARNKOWIE

                                                                  

-        Rejestr korespondencji wychodzącej

-        Rejestr korespondencji wpływającej

-        Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu

-        Skorowidz do dziennika korespondencji sekretariatu

-        Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców

-        Rejestr zdanych kart Prd 5/1

-        Rejestr zdjęć z fotoradaru

-        Rejestr użycia urządzenia Fotorapid C nr 027

-        Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów

-        Rejestr Spraw o Wykroczenia

-        Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania     

         zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

-        Książka zdarzeń drogowych

-        Rejestr notatników służbowych i bloczków pokwitowań

-        Rejestr wydanych opinii.

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michałkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Michałkiewicz KPP Czarnków
do góry