Wydział Prewencji KPP Czarnków - Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Prewencji

Strona znajduje się w archiwum.

Wydział Prewencji KPP Czarnków

Spis rejestrów Wydziału Prewencji KPP Czarnków:

 

1. Rejestr Korespondencji wpływającej  (sekretariat)

2. Dziennik korespondencji Sekretariatu/ Pionu + skorowidz (sekretariat)

3. Książka spraw przydzielonych dzielnicowemu (sekretariat)

4. Rejestr korespondencji wychodzącej (sekretariat)

5. Rejestr korespondencji Posterunku Policji w Lubaszu

6. Książka pobytu w jednostce po godzinach służbowych

7. Książka ewidencji kluczy

8. Książka ewidencji kluczy do szafy nr 7

9. Książka przebiegu służby

10.Rejestr stawiennictwa w KKP w Czarnkowie osób posiadających zakazy wstępu na imprezy sportowe.

11. Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach

12. Dziennik telegramów wychodzących

13. Dziennik telegramów wchodzących

14. Książka służby konwojowej

15. Książka doprowadzeń

16. Książka kontroli osób zatrzymanych

17. Rejestr potwierdzeń zgłoszeń osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych, czasowo przebywających na wolności

18. Książka wydania broni z pododdziału

19. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOTEST 7410 nr ARNC 0030

20. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOTEST 7410 nr ARMD 0190

21. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOTEST 7110 nr ARWF 0320

22. Książka dyspozytora

23. Rejestr sprawdzeń osób urządzeniem MROPHO RAPID

24. Ewidencja wydanych mobilnych terminali noszonych

25. Ewidencja wydanego sprzętu łączności

26. Książka kontroli służby

27. Książka dyspozycyjności kierownictwa KPP oraz jednostek podległych

28. Książka zgłoszeń interwencji rozpoznania Minersko pirotechnicznego KPP Czarnków

29. Rejestr dozoru policji x2

30. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

31. Ewidencja interesantów wchodzących na teren KPP w Czarnkowie

32. Rejestr spraw o wykroczenie

33. Zeszyt kontroli i nadzoru

34. Zeszyt pełnienia służby w ramach „Niebieski Patrol”

35. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy

36. Zeszyt interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie

37. Rejestr wydawanych i zdawanych notatników służbowych rewiru dzielnicowych

38. Rejestr wydawanych i zdawanych notatników służbowych ogniwa patrolowo- interwencyjnego

39. Książka przebiegu służby PDOZ

40. Książka kontroli osób zatrzymanych PDOZ + skorowidz

41. Książka wizyt lekarskich w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

42. Książka ewidencji sprzętu- materiału w jednostce użytkowej

43. Rejestr osób poszukiwanych listami gończymi

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michałkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Michałkiewicz KPP Czarnków
do góry