OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - Ochrona Informacji Niejawnych - Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Informacji Niejawnych

Strona znajduje się w archiwum.

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
 • Dziennik przepisów
 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii, odpisów i wypisów
 • Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych
 • Książka ewidencji pieczęci
 • Dziennik podawczy szyfrogramów
 • Ewidencja wykazów przesyłek nadanych
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Rejestr sprawdzeń
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie OIN

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Michałkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Michałkiewicz KPP Czarnków
do góry